INFORMACIÓ LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, DAVID PADRÈS NOGUER li informa de que és el titular del lloc web WWW.ELFORNDEPADECORTS.CAT. D’acord amb l’exigència de l'article 10 de l’esmentada llei, en DAVID PADRÈS NOGUER li informa de les següents dades.
El titular d’aquesta pàgina web és en DAVID PADRÈS NOGUER, amb NIF 40314726G i domicili social a CAN TEIXIDOR VELL, PL ESGLÉSIA, 20, 17844 CORTS. També es pot contactar amb en DAVID PADRÈS NOGUER mitjançant el formulari de contactar d’aquesta web.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web d'en DAVID PADRÈS NOGUER confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des la navegació per les pàgines d'en DAVID PADRÈS NOGUER, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Les pàgines web d'en DAVID PADRÈS NOGUER proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte de les websites. Aquesta responsabilitat s’extendrà a:

    La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis creats per en DAVID PADRÈS NOGUER per accedir a certs continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l'ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut omplint els esmentats formularis.

    L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per en DAVID PADRÈS NOGUER, contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les websites.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

En DAVID PADRÈS NOGUER no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

En DAVID PADRÈS NOGUER declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris de les seves websites, puguin derivar de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, en DAVID PADRÈS NOGUER no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

En DAVID PADRÈS NOGUER es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut de les seves websites. Tant pel que fa als continguts de les websites, com en les condicions d’ús de les mateixes o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar, a través dels seus websites, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

Veure la política de cookies per més informació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com cessionària, a en DAVID PADRÈS NOGUER. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés d'en DAVID PADRÈS NOGUER.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

EN DAVID PADRÈS NOGUER es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i en DAVID PADRÈS NOGUER es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i en DAVID PADRÈS NOGUER, els jutjats o tribunals propis de la localitat de GIRONA.