Reculls de prema

El Forn als mitjans de comunicació

En aqueta sección hi podreu trobar les referències que facin de nosaltres revistes, diaris, llocs web o publicacions diverses.

 

Gener del 2014. Es publica el següent article a la revista número 15 de Girona Gastronomica.