FARINA DE FORÇA

Format:

Preu Kg:

1.01 €

Comentaris:

Farina blanca per a pastisseria, mòlta en molí de cílindres

Prové de la Farinera Coromina.